This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 +27 21 557 2391

Ons verwelkom jonk en oud, enkellopend, getroud, geskei, weduwee, wewenaar, gay, ryk, arm, Afrikaanses, Engelse, skreeuende babas, woelige toddlers, moeilike tieners, twyfelaars, liberales, fundamentaliste, soekers, die wat mooi sing en die wat vals sing, die wat lanklaas in die kerk was en die wat nie hou van kerk nie... en VIR JOU. By ons gemeente is elkeen iemand!
We welcome young and old, single, married, divorced, widow, widower, gay, rich, poor, Afrikaans, English, crying babies, restless toddlers, difficult teenagers, doubters, liberals, fundamentalists, seekers, those that can sing and those who can't, those that who haven't been to church in a while and those who don't like church... AND YOU. In our congregation everyone is someone!
Hide Main content block